Wolontariat

WOLONTARIAT  w Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy

„Bycie wolontariuszem to zaszczyt.Stać się człowiekiem pomagającym innym bezinteresownie to wielka sprawa.  Jest wiele pomysłów na pomaganie innym”.
Joanna Brodnicka.

Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy– nie tylko uczy. Szkoła troszczy się o rozwój umysłowy, fizyczny oraz moralny uczniów. Organizuje różnorodne inicjatywy kulturalne i artystyczne, a także realizuje działalność turystyczno-krajoznawczą. Dyrektor i grono pedagogiczne zachęca podopiecznych do udziału we wszelkich przedsięwzięciach. Rozbudzamy pasje i zainteresowania młodych ludzi we wszystkich dziedzinach.

Cele działalności koła.

  1. Ukazanie wolontariatu jako jednego ze sposobów na życie.
  2. Propagowanie i rozwijanie umiejętności pomagania innym
  3. Uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha pomocy potrzebującym.
  4. Szerzenie idei wolontariatu.
  5. Stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie pracy nad sobą w dążeniu do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.
  6. Współdziałanie ze Świetlicą Środowiskową w Oleśnicy.

Ulotka Wlolontariat G2