Akt Erekcyjny

AKT EREKCYJNY SZTANDARU DLA GIMNAZJUM NR 2 im. ARMII KRAJOWEJ W OLEŚNICY

Sztandar jest znakiem tożsamości Szkoły i symbolem idei, której ona służy. Jest on dowodem pamięci o Polakach, którzy służyli ojczyźnie w trudnych dla Polski czasach niewoli i rodzenia się Polski Niepodległej.

Fundacją sztandaru kierował zespół w składzie:

Honorowy Przewodniczący Zespołu –

Jan Bronś – burmistrz miasta Oleśnicy.

Przewodnicząca Zespołu –

Dorota Rasała – dyrektor Gimnazjum nr 2.


Członkowie Zespołu:

  • Pan Janusz Marszałek – zastępca burmistrza miasta Oleśnicy,
  • Pani Małgorzata Czapiga – Maciąg – zastępca dyrektora Gimnazjum nr 2.

Chrzestnymi sztandaru są:

  • Pani Danuta Leśniewska – wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty,
  • Pan Andrzej Żuk – przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum nr 2.


Płat sztandaru w kształcie prostokąta o wymiarach 100 cm wysokości i 100 cm długości wykonany jest z tkaniny. Obszyty jest złotą frędzlą. Rewers stanowi emblemat orła w koronie – godło państwa III Rzeczypospolitej Polski na biało – czerwonym tle otoczony wieńcem laurowym. U dołu znajduje się hasło z Mickiewiczowskiego wiersza „Ojczyzna – nauka – cnota” – bliskie młodzieży wileńskiej i nam. Przypomina, kim jesteśmy i jakie stawiamy sobie cele. Dziś powinniśmy dążyć do poznania historii i współczesności Ojczyzny, opanowania podstaw wiedzy, kształtowania w sobie prawego człowieka, aby jutro służyć dobru społeczeństwa, rozwojowi państwa i własnej pomyślności.

Pole awersu podzielone jest dwoma przekątnymi, w dwóch odcieniach zieleni, które symbolizują nadzieję i mundur. W lewym górnym rogu znajduje się herb naszego miasta. Zobowiązuje to do godnego reprezentowania naszej miejscowości – gdziekolwiek jesteśmy. W środku kompozycji umieszczono koło wypełnione fakturą muru ceglanego. W centrum, na tle muru widnieje znak Polski Walczącej i symbol AK otoczony wieńcem laurowym.

Haftu sztandaru dokonała Pracownia Hafciarska Artystycznego „HaftArt” Małgorzaty Czarneckiej w Murowanej Goślinie.

Sztandar został poświęcony podczas uroczystej Mszy Św. w Bazylice pw. św. Jana Apostoła w Oleśnicy 14 lutego 2006 r. w 64-tą rocznicę powstania Armii Krajowej. Aktu poświęcenia dokonał Jego Eminencja Biskup EDWARD JANIAK, w obecności burmistrza miasta Oleśnicy JANA BRONSIA, chrzestnych sztandaru pani wizytator DANUTY LEŚNIEWSKIEJ i przewodniczącego Rady Rodziców ANDRZEJA ŻUKA oraz dyrektora szkoły DOROTY RASAŁY, przedstawicieli pocztów sztandarowych, zaproszonych dostojnych gości i ogółu wiernych.

Wręczając sztandar społeczności szkolnej fundatorzy wyrażają nadzieję, iż stanie się on nie tylko zewnętrznym symbolem szkoły, ale także uosobieniem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej Gimnazjum nr 2.

ZESPÓŁ FUNDACJI SZTANDARU

przewodniczący                                 honorowy przewodniczący
Dorota Rasała                                                     Jan Bron

członek zespołu                                           członek zespołu
Małgorzata Czapiga – Maciąg          Janusz Marszałek

OLEŚNICA 14 LUTY 2006 r.

akt erekcyjny-foto