Słowo wstępne.

Od początku swojego istnienia  społeczność Gimnazjum nr 2  prowadzi działalność szeroko skierowaną  na wychowanie patriotyczne. Corocznie odbywają się uroczystości, w których biorą udział żołnierze AK, a uczniowie wraz nauczycielami uczestniczą także w Mszach św. odprawianych przez ks. Władysława Ozimka, kapelana ŚZŻAK Obwód Oleśnica, w intencji poległych żołnierzy AK i „Żołnierzy Wyklętych”. Systematycznie organizowane są także wycieczki edukacyjne do Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, czy też do Muzeum KL Gross- Rosen. Na trenie szkoły  są realizowane liczne  projekty  i konkursy  o tematyce patriotycznej.

Bóg – Honor – Ojczyzna to hasła, które szczególnie ukochali sobie nasi uczniowie i nauczyciele, dlatego właśnie w momencie kiedy mieliśmy podjąć decyzję o tym kto będzie patronem Gimnazjum nr 2  odpowiedź mogła być tylko jedna : ARMIA KRAJOWA!

W styczniu 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Ryszard Kaczorowski w swoim przesłaniu z okazji nadania imienia Armii Krajowej dla Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy stwierdził m.in. , iż mieszkańcy Ziemi Oleśnickiej, wychowani są w duchu najlepszych tradycji niepodległościowych Rzeczypospolitej. Wypowiedź  ta tylko upewniła nas, w tym że dokonaliśmy właściwego wyboru.  Nadanie imienia szkole  sprawiło , że jeszcze bardziej poczuliśmy się odpowiedzialni za szerzenie wiedzy o naszym patronie.

Dopóki będzie istnieć Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy  pamięć o bohaterach  –  żołnierzach wyklętych nigdy nie umrze, nawet jeżeli ich już nie będzie wśród nas. Przysięgamy!