Programy dotyczące poprawy odżywiania.

Programy dotyczące poprawy odżywiania, które są realizowane w szkole:

1.  Szwajcarsko- Polski Program Współpracy pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym przez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Program pod tym tytułem jest realizowany w Polsce w latach 2011-2017. Jego podstawowym celem jest Promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej. Jesteśmy jedyną szkołą z Oleśnicy, której udało się zakwalifikować do tego programu, i który zaczynamy realizować od tego roku szkolnego. Kompleksowość Projektu KIK/34 polega na tym, że jego oddziaływanie rozpocznie się od najwcześniejszych faz życia, już o d okresu płodowego, do wieku dorosłego. My szczególną uwagę zwracamy na zadanie, w którym działaniami obejmujemy kolejne fazy rozwoju młodego człowieka – od przedszkola do 18 roku życia: Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.

Przedszkola i szkoły są najlepszym miejscem dla promocji i edukacji, gdyż dzieci i młodzież spędza tu wiele godzin, a wdrożenie poprawnych nawyków z zakresu żywienia i aktywności ruchowej procentuje lepszą sprawnością fizyczną i umysłową. Realizacja tego zadania jest w pełni uzasadniona potrzebami zdrowotnymi najmłodszej generacji – międzynarodowa organizacja IOTF stwierdziła, że tempo wzrostu nasilenia otyłości u dzieci w Polsce jest wyższe niż w wielu innych krajach. Wzrastającemu trendowi sprzyja bierny fizyczny styl życia młodzieży. Na podstawie badań stwierdzono też, że w Polsce 2/3 młodzieży nie osiąga zalecanego poziomu aktywności fizycznej, a dodatkowo spadek uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej jest wśród polskiej młodzieży większy niż w innych krajach europejskich. Oprócz braku aktywności występuje wiele nieprawidłowości żywieniowych w dietach młodzieży:

  • nieregularność w spożywaniu posiłków,
  • brak posiłku podczas pobytu w szkole,
  • małe spożycie warzyw i owoców oraz produktów mlecznych,
  • zakupy w sklepikach szkolnych żywności „śmieciowej”,
  • zbyt duża zawartość w dietach tłuszczu, sacharozy, sodu, fosforu,
  • zbyt mała zawartość w dietach wapnia, Witamin D, B1,  B.

I właśnie działaniom profilaktycznym w ramach tego zadania poświęciliśmy w tym roku  szczególną uwagę.

2.  Olimpiada Dobrej Formy 2013/2014

Realizacja kampanii edukacyjnej nt. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej skierowanej do rodziny/rodziców i rodzeństwa jest zadaniem wspólnym dla szkoły, przy realizacji zadań do wyboru uczniowie poszczególnych klas mogą współdziałać lub rywalizować między sobą. W tym drugim przypadku wyłonienie szkolnych zwycięzców i ich nagrodzenie podobnie jak termin, organizacja i oprawa poszczególnych zadań pozostają w gestii szkoły. Mieliśmy do wykonania zadania obowiązkowe:

Zorganizowanie przez uczniów kampanii edukacyjnej nt. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej skierowanej do rodziny/rodziców i rodzeństwa. Elementy obowiązkowe kampanii:

  • Hasło
  • Logotyp
  • Trzy formy przekazu wizualnego, czyli plakat, ulotka, spot nakręcony komórką (do 2 minut)
  • Spotkania, pogadanki, wydarzenia specjalne z udziałem rodziców i rodzeństwa

 2. Zrealizowane trzy zadania wybrane spośród sześciu:

a. Konkurs na najładniejszy parapetowy ogródek warzywny ze zdrową żywnością

b. Test wiedzy dot. piramidy żywieniowej i zasad prawidłowego żywienia

c. Zawody sportowe (różne dziedziny wybrane przez samych uczniów lub nauczyciela) zorganizowane w taki sposób, by głównym kryterium wygranej było udokumentowane zaangażowanie jak największej liczby uczniów – organizacja zawodów, aktywne kibicowanie, udział itp.