Programy profilaktyczne, realizowane w roku szkolnym 2013/14.

Programy profilaktyczne, które były realizowane w szkole w roku szkolnym 2013/14.

Program Autor
Program profilaktyczny  „Martyna Wojciechowska czy Jankes? Moja droga do kariery” A. Kamińska – Kuś
„Program koła miłośników akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” M. Tajak- Skrok
Koło ekologiczne A. Jankowska
Program profilaktyczny  „Gimnazjalista i alkohol – prawda czy mit?” B. Rubaszewska
Program profilaktyczny „Narkotyki czarna otchłań” E. Kołodziejczyk
Program profilaktyczny „Chemia bez tajemnic” S. Pakos
Program profilaktyczny „Ruch= zdrowie” p. M. Waga, P. Glinka, J. Malczewski
Program profilaktyczny realizowany podczas ferii „Papieros – przyjaciel czy wróg?” B. Rubaszewska
Program profilaktyczny realizowany podczas ferii „Program zajęć sportowo- rekreacyjnych” p. M. Waga, P. Glinka, J. Malczewski
Program profilaktyczny  „Gimnazjalista i papieros – prawda czy mit?” B. Rubaszewska
Program profilaktyczny „Ciągle wybierać muszę…” E. Kołodziejczyk

 

 

Programy te były alternatywą dla młodzieży, jak można ciekawie można spędzać wolny czas bez zagrożenia od uzależnień od tytoniu, alkoholu, narkotyków, no i bez komputera. Zajęcia były finansowane przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Oleśnicy.