AKCJA PUSZKA – ZBIERAMY PUSZKI ALUMINIOWE

AKCJA PUSZKA – ZBIERAMY PUSZKI ALUMINIOWE

Organizator: Beata Rubaszewska, klasa 2c

Termin: 01.10.2013r – 15.05.2014r

Cel:

  • kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz zachęcanie poprzez zbieranie puszek aluminiowych  do selektywnej zbiórki odpadów,
  • Zebranie funduszy na Dzień Dziecka podopiecznych Świetlicy Środowiskowej

Każdy uczestnik akcji będzie zdobywał punkty na konto swojej klasy. Za jedną puszkę 5 punktów.

Nagrody:

  • klasy po I semestrze i na koniec roku otrzymają punkty do Ligii Klas
  • osoba najbardziej zaangażowana w akcję otrzyma dyplom i nagrodę  rzeczową  po zakończeniu akcji

 

Puszki zgniecione, podpisane i policzone  należy przynosić do klasy 101, gdzie znajduje się puszkojad.