JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ – UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 2 ODEBRALI NAGRODY

JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ – UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 2 ODEBRALI NAGRODY

Spośród 200 szkół za kreatywność w realizacji projektu Jeżdżę z głową nagrodzono osiem. Wśród nich Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy.

8 listopada cztery uczennice naszej szkoły pod opieką zastępcy dyrektora Gimnazjum nr 2  Małgorzaty Czapigi Maciąg  uczestniczyły w Warszawie w Galii wręczenia nagród podsumowujących realizację projektu Jeżdżę z Głową.   ( Karolina Wiatr, Agata Maciąg, Dagmara Motysek, Paulina Żyszkiewicz) Szkołę do projektu zgłosiła dyrektor Dorota Rasała Świtoń.  Organizatorzy nagrodzili również dyplomami uznania  Urząd Miasta Oleśnica i Straż Miejską,

Głównym celem programu było  uświadomienie gimnazjalistom, jak również ich rodzicom, że należy być   odpowiedzialnymi użytkownikami ruchu drogowego, dbającymi o swoje bezpieczeństwo, ale także troszczącymi się o siebie nawzajem. Poprzez działania projektowe uczestnicy „Jeżdżę z głową „promowali  rozważne zachowania na drodze i wzajemny szacunek wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego – rowerzystów, kierowców i pieszych (niezależnie od tego kim są najczęściej na drodze).

Na czym polegał projekt?

Uczniowie uczestniczyli  w cyklu zajęć na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego na jezdniach. W trakcie zajęć  uczniowie  wykorzystywali   stworzone na potrzeby programu autorskie materiały dydaktyczne stworzone pod okiem ekspertów:

  • poradnik oraz platformę e-learningową dla nauczyciela;
  • autorski film animowany;
  • planszową grę strategiczną;
  • ulotki dla dzieci i dorosłych;
  • gadżety rowerowe i samochodowe zwiększające widoczność na drodze.

Grupa projektowa pod czujnym okiem pani dyrektor Doroty Rasały Świtoń  prowadziła również badania na terenie Oleśnicy  – Ankiety Eksperta Ruchu Drogowego mające na celu przeprowadzenie ankiet diagnozujących podstawowe problemy związane z bezpieczeństwem na oleśnickich drogach.

Kolejnym działaniem projektowym  było przeprowadzenie konkursu plastycznego o zasięgu szkolnym na plakat promujący rozważne zachowanie na drodze i wzajemny szacunek wszystkich jej użytkowników. Uczestnicy przygotowywali  prace plastyczne w formacie A3 z wykorzystaniem dowolnych technik graficznych i malarskich związane tematycznie z hasłem konkursu.

Udział uczniów w projekcie przyczynił się do zwiększenia ich bezpieczeństwa na drodze a przedstawione władzom samorządowym i społeczności lokalnej materiały do wzrostu świadomości społecznej na ten temat.

Rzecznik Prasowy Gimnazjum nr 2, B.R