Prowadzimy WF z klasą

Prowadzimy WF z klasą

Do  programu przystąpiliśmy w październiku 2013 roku. Przez cały rok szkolny 2013/2014 podejmowaliśmy szereg działań sportowych, akcji lokalnych, braliśmy udział w zawodach, turniejach oraz organizowaliśmy rozgrywki sportowe.

Po roku uczestniczenia w programie zrealizowaliśmy wszystkie jego wytyczne, które udokumentowaliśmy na blogu szkoły:  http://blogiceo.nq.pl/gim2olesnica/   do odwiedzenia którego zapraszamy.

WF z klasą – strona CEO