ZBIÓRKA MAKULATURY

ZBIÓRKA MAKULATURY

Klasa III A organizuje zbiórkę makulatury, akcja trwa od 15.10.2013 do 15.03.2014 prosimy o przynoszenie makulatury do 106. Makulatura musi być zważona, związana sznurkiem i oznaczona od której klasy. Makulatura nie związana, rozpadająca się, niepodpisana, nie zważona nie będzie przyjmowana. Za udział w akcji będą przyznawane punkty w Ligi Klas.